Bij verkoudheidsklachten steeds een zelftest doen! Bij positieve test in isolatie gaan voor 7 dagen dwz in volledige afzondering van de huisgenoten.  Huisgenoten moeten zich bij voorkeur testen met zelftest op dag 5, tenzij ze zelf symptomen hebben: dan bij start symptomen testen.   Indien men zich niet volledig kan isoleren: huisgenoten dienen zich elke dag te testen!