Automatische registratie geïnformeerde toestemming

gepost op woensdag 31 augustus 2016

Vanaf 1 september 2016 registreren wij voor iedere patiënt de geïnformeerde toestemming tijdens de consultatie. Gelieve uw eID klaar te houden.
Meer informatie over de geïnformeerde toestemming kan u vinden in onze praktijkfolder of op
www.patientconsent.be
Wenst u hier liever geen registratie van, gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden aan één van de artsen.

Informed consent

gepost op maandag 27 juni 2016

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen.

Enkel de zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie heeft, hebben toegang tot uw gegevens.

U kan uw toestemming registeren met uw elektronische identiteitskaart (eID):

  1. Website: http://www.patientconsent.be/

  2. Via uw huisarts, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis